Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/02 kl 00 91 19 110 -
09/02 kl 01 91 17 108 -
09/02 kl 02 91 18 109 -
09/02 kl 03 91 19 110 -
09/02 kl 04 91 21 112 -
09/02 kl 05 91 22 113 -
09/02 kl 06 91 24 115 -
09/02 kl 07 91 22 113 -
09/02 kl 08 91 22 113 -
09/02 kl 09 91 24 115 -
09/02 kl 10 91 26 117 -
09/02 kl 11 91 23 114 -
09/02 kl 12 91 21 112 -
09/02 kl 13 91 20 111 -
09/02 kl 14 91 19 110 -
09/02 kl 15 91 16 107 -
09/02 kl 16 91 11 102 -
09/02 kl 17 91 6 97 -
09/02 kl 18 91 2 93 -
09/02 kl 19 91 1 92 -
09/02 kl 20 91 3 94 -
09/02 kl 21 91 7 98 -
09/02 kl 22 91 14 105 -
09/02 kl 23 91 19 110 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 112 117 168 158 136
Laveste vannstand 85 92 115 136 116
Avvik gult nivå -87 -82 -31 -41 -63
Avvik orange nivå -99 -94 -43 -53 -75
Avvik rødt nivå -118 -113 -62 -72 -94
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm