Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
09/02 kl 00 105 112 110 -
09/02 kl 01 104 112 108 -
09/02 kl 02 105 113 109 -
09/02 kl 03 104 113 110 -
09/02 kl 04 106 114 112 -
09/02 kl 05 107 116 113 -
09/02 kl 06 109 118 115 -
09/02 kl 07 107 117 113 -
09/02 kl 08 106 116 113 -
09/02 kl 09 106 117 115 -
09/02 kl 10 106 118 117 -
09/02 kl 11 104 116 114 -
09/02 kl 12 101 113 112 -
09/02 kl 13 100 112 111 -
09/02 kl 14 97 110 110 -
09/02 kl 15 94 111 107 -
09/02 kl 16 89 108 102 -
09/02 kl 17 85 106 97 -
09/02 kl 18 84 105 93 -
09/02 kl 19 85 106 92 -
09/02 kl 20 89 109 94 -
09/02 kl 21 91 112 98 -
09/02 kl 22 96 117 105 -
09/02 kl 23 102 123 110 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 114 123 189 175 160
Laveste vannstand 84 84 107 130 42
Avvik gult nivå -85 -76 -10 -24 -39
Avvik orange nivå -97 -88 -22 -36 -51
Avvik rødt nivå -116 -107 -41 -55 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm