Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
09/02 kl 00 14 21 19 -
09/02 kl 01 13 21 17 -
09/02 kl 02 14 22 18 -
09/02 kl 03 13 22 19 -
09/02 kl 04 15 23 21 -
09/02 kl 05 16 25 22 -
09/02 kl 06 18 27 24 -
09/02 kl 07 16 26 22 -
09/02 kl 08 15 25 22 -
09/02 kl 09 15 26 24 -
09/02 kl 10 15 27 26 -
09/02 kl 11 13 25 23 -
09/02 kl 12 10 22 21 -
09/02 kl 13 9 21 20 -
09/02 kl 14 6 19 19 -
09/02 kl 15 3 20 16 -
09/02 kl 16 -2 17 11 -
09/02 kl 17 -6 15 6 -
09/02 kl 18 -7 14 2 -
09/02 kl 19 -6 15 1 -
09/02 kl 20 -2 18 3 -
09/02 kl 21 0 21 7 -
09/02 kl 22 5 26 14 -
09/02 kl 23 11 32 19 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 21 26 77 67 45
Laveste værets virkning -6 1 24 45 25
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm