Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
10/02 kl 00 107 129 115 -
10/02 kl 01 113 133 119 -
10/02 kl 02 115 136 123 -
10/02 kl 03 120 141 129 -
10/02 kl 04 124 145 135 -
10/02 kl 05 127 149 139 -
10/02 kl 06 131 153 144 -
10/02 kl 07 136 158 147 -
10/02 kl 08 140 164 150 -
10/02 kl 09 145 168 152 -
10/02 kl 10 148 172 155 -
10/02 kl 11 150 176 159 -
10/02 kl 12 153 180 162 -
10/02 kl 13 155 183 163 -
10/02 kl 14 156 186 165 -
10/02 kl 15 157 188 166 -
10/02 kl 16 157 189 167 -
10/02 kl 17 156 187 168 -
10/02 kl 18 155 185 168 -
10/02 kl 19 154 184 168 -
10/02 kl 20 153 181 168 -
10/02 kl 21 153 179 166 -
10/02 kl 22 152 179 164 -
10/02 kl 23 150 178 162 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 114 123 189 175 160
Laveste vannstand 84 84 107 130 42
Avvik gult nivå -85 -76 -10 -24 -39
Avvik orange nivå -97 -88 -22 -36 -51
Avvik rødt nivå -116 -107 -41 -55 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm