Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
11/02 kl 00 147 175 158 -
11/02 kl 01 145 172 156 -
11/02 kl 02 142 167 152 -
11/02 kl 03 139 165 148 -
11/02 kl 04 137 162 145 -
11/02 kl 05 134 161 144 -
11/02 kl 06 134 160 144 -
11/02 kl 07 133 158 144 -
11/02 kl 08 133 158 143 -
11/02 kl 09 133 158 141 -
11/02 kl 10 133 157 140 -
11/02 kl 11 132 157 139 -
11/02 kl 12 132 157 139 -
11/02 kl 13 131 156 138 -
11/02 kl 14 130 156 138 -
11/02 kl 15 130 156 137 -
11/02 kl 16 130 156 136 -
11/02 kl 17 130 156 136 -
11/02 kl 18 131 156 136 -
11/02 kl 19 133 155 137 -
11/02 kl 20 134 154 137 -
11/02 kl 21 134 153 137 -
11/02 kl 22 134 152 137 -
11/02 kl 23 134 153 136 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 114 123 189 175 160
Laveste vannstand 84 84 107 130 42
Avvik gult nivå -85 -76 -10 -24 -39
Avvik orange nivå -97 -88 -22 -36 -51
Avvik rødt nivå -116 -107 -41 -55 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm