Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/02 kl 00 91 43 134 -
12/02 kl 01 91 43 134 -
12/02 kl 02 91 43 134 -
12/02 kl 03 91 45 136 -
12/02 kl 04 91 45 136 -
12/02 kl 05 91 45 136 -
12/02 kl 06 91 45 136 -
12/02 kl 07 91 45 136 -
12/02 kl 08 91 44 135 -
12/02 kl 09 91 43 134 -
12/02 kl 10 91 43 134 -
12/02 kl 11 91 42 133 -
12/02 kl 12 91 40 131 -
12/02 kl 13 91 38 129 -
12/02 kl 14 91 37 128 -
12/02 kl 15 91 36 127 -
12/02 kl 16 91 34 125 -
12/02 kl 17 91 32 123 -
12/02 kl 18 91 31 122 -
12/02 kl 19 91 30 121 -
12/02 kl 20 91 29 120 -
12/02 kl 21 91 29 120 -
12/02 kl 22 91 27 118 -
12/02 kl 23 91 25 116 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 112 117 168 158 136
Laveste vannstand 85 92 115 136 116
Avvik gult nivå -87 -82 -31 -41 -63
Avvik orange nivå -99 -94 -43 -53 -75
Avvik rødt nivå -118 -113 -62 -72 -94
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm