Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/02 kl 00 134 153 134 -
12/02 kl 01 132 152 134 -
12/02 kl 02 129 151 134 -
12/02 kl 03 126 152 136 -
12/02 kl 04 123 153 136 -
12/02 kl 05 121 155 136 -
12/02 kl 06 121 156 136 -
12/02 kl 07 122 158 136 -
12/02 kl 08 123 159 135 -
12/02 kl 09 125 160 134 -
12/02 kl 10 124 160 134 -
12/02 kl 11 125 160 133 -
12/02 kl 12 126 158 131 -
12/02 kl 13 121 154 129 -
12/02 kl 14 114 153 128 -
12/02 kl 15 108 152 127 -
12/02 kl 16 103 150 125 -
12/02 kl 17 93 149 123 -
12/02 kl 18 83 147 122 -
12/02 kl 19 73 145 121 -
12/02 kl 20 64 143 120 -
12/02 kl 21 55 141 120 -
12/02 kl 22 47 139 118 -
12/02 kl 23 42 139 116 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 114 123 189 175 160
Laveste vannstand 84 84 107 130 42
Avvik gult nivå -85 -76 -10 -24 -39
Avvik orange nivå -97 -88 -22 -36 -51
Avvik rødt nivå -116 -107 -41 -55 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm