Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/02 kl 01 66 9 75 74
08/02 kl 02 37 10 47 47
08/02 kl 03 -1 10 9 9
08/02 kl 04 -37 9 -28 -27
08/02 kl 05 -64 9 -55 -53
08/02 kl 06 -74 8 -66 -65
08/02 kl 07 -65 7 -58 -54
08/02 kl 08 -36 9 -27 -25
08/02 kl 09 5 10 15 15
08/02 kl 10 46 8 54 58
08/02 kl 11 79 10 89 92
08/02 kl 12 93 10 103 106
08/02 kl 13 86 10 96 99
08/02 kl 14 59 10 69 73
08/02 kl 15 19 10 29 -
08/02 kl 16 -25 11 -14 -
08/02 kl 17 -62 12 -50 -
08/02 kl 18 -83 12 -71 -
08/02 kl 19 -84 14 -70 -
08/02 kl 20 -62 12 -50 -
08/02 kl 21 -23 16 -7 -
08/02 kl 22 22 15 37 -
08/02 kl 23 63 13 76 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 103 144 179 181 163
Laveste vannstand -71 -68 -48 -60 -82
Avvik gult nivå -45 -4 31 33 15
Avvik orange nivå -60 -19 16 18 0
Avvik rødt nivå -77 -36 -1 1 -17
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm