Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/02 kl 00 87 17 104 -
09/02 kl 01 90 14 104 -
09/02 kl 02 71 15 86 -
09/02 kl 03 34 16 50 -
09/02 kl 04 -11 14 3 -
09/02 kl 05 -51 16 -35 -
09/02 kl 06 -78 16 -62 -
09/02 kl 07 -85 17 -68 -
09/02 kl 08 -67 21 -46 -
09/02 kl 09 -29 20 -9 -
09/02 kl 10 19 27 46 -
09/02 kl 11 65 28 93 -
09/02 kl 12 97 28 125 -
09/02 kl 13 107 37 144 -
09/02 kl 14 91 34 125 -
09/02 kl 15 55 36 91 -
09/02 kl 16 6 40 46 -
09/02 kl 17 -43 39 -4 -
09/02 kl 18 -82 42 -40 -
09/02 kl 19 -101 45 -56 -
09/02 kl 20 -94 45 -49 -
09/02 kl 21 -63 45 -18 -
09/02 kl 22 -16 47 31 -
09/02 kl 23 36 48 84 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 103 144 179 181 163
Laveste vannstand -71 -68 -48 -60 -82
Avvik gult nivå -45 -4 31 33 15
Avvik orange nivå -60 -19 16 18 0
Avvik rødt nivå -77 -36 -1 1 -17
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm