Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/02 kl 00 78 49 127 -
10/02 kl 01 100 49 149 -
10/02 kl 02 97 53 150 -
10/02 kl 03 70 52 122 -
10/02 kl 04 25 53 78 -
10/02 kl 05 -24 58 34 -
10/02 kl 06 -66 56 -10 -
10/02 kl 07 -91 58 -33 -
10/02 kl 08 -91 62 -29 -
10/02 kl 09 -64 61 -3 -
10/02 kl 10 -17 61 44 -
10/02 kl 11 36 62 98 -
10/02 kl 12 84 63 147 -
10/02 kl 13 113 63 176 -
10/02 kl 14 115 64 179 -
10/02 kl 15 91 64 155 -
10/02 kl 16 45 62 107 -
10/02 kl 17 -10 63 53 -
10/02 kl 18 -62 64 2 -
10/02 kl 19 -99 62 -37 -
10/02 kl 20 -112 64 -48 -
10/02 kl 21 -98 67 -31 -
10/02 kl 22 -58 64 6 -
10/02 kl 23 -4 65 61 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 103 144 179 181 163
Laveste vannstand -71 -68 -48 -60 -82
Avvik gult nivå -45 -4 31 33 15
Avvik orange nivå -60 -19 16 18 0
Avvik rødt nivå -77 -36 -1 1 -17
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm