Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/02 kl 00 50 67 117 -
11/02 kl 01 91 66 157 -
11/02 kl 02 108 67 175 -
11/02 kl 03 97 66 163 -
11/02 kl 04 62 65 127 -
11/02 kl 05 13 65 78 -
11/02 kl 06 -38 65 27 -
11/02 kl 07 -78 64 -14 -
11/02 kl 08 -97 63 -34 -
11/02 kl 09 -89 63 -26 -
11/02 kl 10 -54 64 10 -
11/02 kl 11 -2 61 59 -
11/02 kl 12 53 61 114 -
11/02 kl 13 99 61 160 -
11/02 kl 14 122 59 181 -
11/02 kl 15 116 60 176 -
11/02 kl 16 83 58 141 -
11/02 kl 17 32 56 88 -
11/02 kl 18 -26 58 32 -
11/02 kl 19 -77 58 -19 -
11/02 kl 20 -109 56 -53 -
11/02 kl 21 -116 56 -60 -
11/02 kl 22 -93 55 -38 -
11/02 kl 23 -47 55 8 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 103 144 179 181 163
Laveste vannstand -71 -68 -48 -60 -82
Avvik gult nivå -45 -4 31 33 15
Avvik orange nivå -60 -19 16 18 0
Avvik rødt nivå -77 -36 -1 1 -17
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm