Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/02 kl 00 9 53 62 -
12/02 kl 01 62 53 115 -
12/02 kl 02 98 55 153 -
12/02 kl 03 108 51 159 -
12/02 kl 04 90 53 143 -
12/02 kl 05 50 53 103 -
12/02 kl 06 -1 50 49 -
12/02 kl 07 -50 51 1 -
12/02 kl 08 -85 49 -36 -
12/02 kl 09 -97 48 -49 -
12/02 kl 10 -81 48 -33 -
12/02 kl 11 -41 46 5 -
12/02 kl 12 13 45 58 -
12/02 kl 13 67 45 112 -
12/02 kl 14 107 42 149 -
12/02 kl 15 122 41 163 -
12/02 kl 16 109 39 148 -
12/02 kl 17 71 37 108 -
12/02 kl 18 18 36 54 -
12/02 kl 19 -38 34 -4 -
12/02 kl 20 -85 32 -53 -
12/02 kl 21 -111 31 -80 -
12/02 kl 22 -110 28 -82 -
12/02 kl 23 -82 28 -54 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 103 144 179 181 163
Laveste vannstand -71 -68 -48 -60 -82
Avvik gult nivå -45 -4 31 33 15
Avvik orange nivå -60 -19 16 18 0
Avvik rødt nivå -77 -36 -1 1 -17
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm