Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/02 kl 00 56 76 62 -
12/02 kl 01 108 129 115 -
12/02 kl 02 145 166 153 -
12/02 kl 03 151 174 159 -
12/02 kl 04 133 157 143 -
12/02 kl 05 91 116 103 -
12/02 kl 06 37 64 49 -
12/02 kl 07 -11 15 1 -
12/02 kl 08 -47 -22 -36 -
12/02 kl 09 -62 -35 -49 -
12/02 kl 10 -44 -20 -33 -
12/02 kl 11 -5 19 5 -
12/02 kl 12 47 73 58 -
12/02 kl 13 100 126 112 -
12/02 kl 14 140 164 149 -
12/02 kl 15 153 178 163 -
12/02 kl 16 140 163 148 -
12/02 kl 17 99 122 108 -
12/02 kl 18 46 68 54 -
12/02 kl 19 -10 10 -4 -
12/02 kl 20 -59 -39 -53 -
12/02 kl 21 -86 -66 -80 -
12/02 kl 22 -86 -66 -82 -
12/02 kl 23 -58 -38 -54 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 105 146 188 196 178
Laveste vannstand -73 -68 -55 -68 -86
Avvik gult nivå -43 -2 40 48 30
Avvik orange nivå -58 -17 25 33 15
Avvik rødt nivå -75 -34 8 16 -2
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm