Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/02 kl 00 47 67 53 -
12/02 kl 01 46 67 53 -
12/02 kl 02 47 68 55 -
12/02 kl 03 43 66 51 -
12/02 kl 04 43 67 53 -
12/02 kl 05 41 66 53 -
12/02 kl 06 38 65 50 -
12/02 kl 07 39 65 51 -
12/02 kl 08 38 63 49 -
12/02 kl 09 35 62 48 -
12/02 kl 10 37 61 48 -
12/02 kl 11 36 60 46 -
12/02 kl 12 34 60 45 -
12/02 kl 13 33 59 45 -
12/02 kl 14 33 57 42 -
12/02 kl 15 31 56 41 -
12/02 kl 16 31 54 39 -
12/02 kl 17 28 51 37 -
12/02 kl 18 28 50 36 -
12/02 kl 19 28 48 34 -
12/02 kl 20 26 46 32 -
12/02 kl 21 25 45 31 -
12/02 kl 22 24 44 28 -
12/02 kl 23 24 44 28 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 16 48 67 67 55
Laveste værets virkning 7 14 49 55 28
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm