Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/02 kl 01 201 9 210 209
08/02 kl 02 172 10 182 182
08/02 kl 03 134 10 144 144
08/02 kl 04 98 9 107 108
08/02 kl 05 71 9 80 82
08/02 kl 06 61 8 69 70
08/02 kl 07 70 7 77 81
08/02 kl 08 99 9 108 110
08/02 kl 09 140 10 150 150
08/02 kl 10 181 8 189 193
08/02 kl 11 214 10 224 227
08/02 kl 12 228 10 238 241
08/02 kl 13 221 10 231 234
08/02 kl 14 194 10 204 208
08/02 kl 15 154 10 164 -
08/02 kl 16 110 11 121 -
08/02 kl 17 73 12 85 -
08/02 kl 18 52 12 64 -
08/02 kl 19 51 14 65 -
08/02 kl 20 73 12 85 -
08/02 kl 21 112 16 128 -
08/02 kl 22 157 15 172 -
08/02 kl 23 198 13 211 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 238 279 314 316 298
Laveste vannstand 64 67 87 75 53
Avvik gult nivå -45 -4 31 33 15
Avvik orange nivå -60 -19 16 18 0
Avvik rødt nivå -77 -36 -1 1 -17
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm