Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
08/02 kl 01 210 210 210 209
08/02 kl 02 182 183 182 182
08/02 kl 03 143 145 144 144
08/02 kl 04 107 108 107 108
08/02 kl 05 80 82 80 82
08/02 kl 06 67 69 69 70
08/02 kl 07 76 79 77 81
08/02 kl 08 108 110 108 110
08/02 kl 09 148 151 150 150
08/02 kl 10 187 190 189 193
08/02 kl 11 224 226 224 227
08/02 kl 12 238 240 238 241
08/02 kl 13 229 231 231 234
08/02 kl 14 202 204 204 208
08/02 kl 15 162 165 164 -
08/02 kl 16 120 123 121 -
08/02 kl 17 84 86 85 -
08/02 kl 18 64 66 64 -
08/02 kl 19 62 65 65 -
08/02 kl 20 83 86 85 -
08/02 kl 21 127 130 128 -
08/02 kl 22 169 172 172 -
08/02 kl 23 208 211 211 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 240 281 323 331 313
Laveste vannstand 62 67 80 67 49
Avvik gult nivå -43 -2 40 48 30
Avvik orange nivå -58 -17 25 33 15
Avvik rødt nivå -75 -34 8 16 -2
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm