Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
08/02 kl 00 222 - 221 220
08/02 kl 01 209 210 209 209
08/02 kl 02 182 182 181 181
08/02 kl 03 144 144 144 143
08/02 kl 04 108 107 107 106
08/02 kl 05 82 80 80 79
08/02 kl 06 70 69 69 69
08/02 kl 07 81 77 77 76
08/02 kl 08 110 108 107 107
08/02 kl 09 150 150 149 149
08/02 kl 10 193 189 188 188
08/02 kl 11 227 224 223 223
08/02 kl 12 241 238 238 238
08/02 kl 13 234 231 230 231
08/02 kl 14 208 204 203 204
08/02 kl 15 - 164 163 164
08/02 kl 16 - 121 121 122
08/02 kl 17 - 85 84 85
08/02 kl 18 - 64 63 64
08/02 kl 19 - 65 64 65
08/02 kl 20 - 85 84 86
08/02 kl 21 - 128 127 129
08/02 kl 22 - 172 170 172
08/02 kl 23 - 211 209 212

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 238 279 314 316 298
Max. fra modell: 07/02 12 238 275 313 322 297
Max. fra modell: 07/02 00 238 274 312 324 261
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm