Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
08/02 kl 01 9 9 9 8
08/02 kl 02 10 11 10 10
08/02 kl 03 9 11 10 10
08/02 kl 04 9 10 9 10
08/02 kl 05 9 11 9 11
08/02 kl 06 6 8 8 9
08/02 kl 07 6 9 7 11
08/02 kl 08 9 11 9 11
08/02 kl 09 8 11 10 10
08/02 kl 10 6 9 8 12
08/02 kl 11 10 12 10 13
08/02 kl 12 10 12 10 13
08/02 kl 13 8 10 10 13
08/02 kl 14 8 10 10 14
08/02 kl 15 8 11 10 -
08/02 kl 16 10 13 11 -
08/02 kl 17 11 13 12 -
08/02 kl 18 12 14 12 -
08/02 kl 19 11 14 14 -
08/02 kl 20 10 13 12 -
08/02 kl 21 15 18 16 -
08/02 kl 22 12 15 15 -
08/02 kl 23 10 13 13 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 16 48 67 67 55
Laveste værets virkning 7 14 49 55 28
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm