Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/02 kl 00 222 17 239 -
09/02 kl 01 225 14 239 -
09/02 kl 02 206 15 221 -
09/02 kl 03 169 16 185 -
09/02 kl 04 124 14 138 -
09/02 kl 05 84 16 100 -
09/02 kl 06 57 16 73 -
09/02 kl 07 50 17 67 -
09/02 kl 08 68 21 89 -
09/02 kl 09 106 20 126 -
09/02 kl 10 154 27 181 -
09/02 kl 11 200 28 228 -
09/02 kl 12 232 28 260 -
09/02 kl 13 242 37 279 -
09/02 kl 14 226 34 260 -
09/02 kl 15 190 36 226 -
09/02 kl 16 141 40 181 -
09/02 kl 17 92 39 131 -
09/02 kl 18 53 42 95 -
09/02 kl 19 34 45 79 -
09/02 kl 20 41 45 86 -
09/02 kl 21 72 45 117 -
09/02 kl 22 119 47 166 -
09/02 kl 23 171 48 219 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 238 279 314 316 298
Laveste vannstand 64 67 87 75 53
Avvik gult nivå -45 -4 31 33 15
Avvik orange nivå -60 -19 16 18 0
Avvik rødt nivå -77 -36 -1 1 -17
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm