Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
09/02 kl 00 237 241 239 -
09/02 kl 01 237 241 239 -
09/02 kl 02 218 222 221 -
09/02 kl 03 185 188 185 -
09/02 kl 04 138 141 138 -
09/02 kl 05 100 105 100 -
09/02 kl 06 73 77 73 -
09/02 kl 07 67 72 67 -
09/02 kl 08 87 92 89 -
09/02 kl 09 124 128 126 -
09/02 kl 10 180 184 181 -
09/02 kl 11 225 230 228 -
09/02 kl 12 258 262 260 -
09/02 kl 13 275 281 279 -
09/02 kl 14 257 264 260 -
09/02 kl 15 224 230 226 -
09/02 kl 16 180 187 181 -
09/02 kl 17 128 135 131 -
09/02 kl 18 90 99 95 -
09/02 kl 19 76 85 79 -
09/02 kl 20 82 92 86 -
09/02 kl 21 114 124 117 -
09/02 kl 22 161 174 166 -
09/02 kl 23 214 228 219 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 240 281 323 331 313
Laveste vannstand 62 67 80 67 49
Avvik gult nivå -43 -2 40 48 30
Avvik orange nivå -58 -17 25 33 15
Avvik rødt nivå -75 -34 8 16 -2
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm