Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
09/02 kl 00 - 239 238 240
09/02 kl 01 - 239 239 240
09/02 kl 02 - 221 221 221
09/02 kl 03 - 185 184 184
09/02 kl 04 - 138 137 139
09/02 kl 05 - 100 100 100
09/02 kl 06 - 73 71 72
09/02 kl 07 - 67 66 67
09/02 kl 08 - 89 87 87
09/02 kl 09 - 126 124 125
09/02 kl 10 - 181 178 177
09/02 kl 11 - 228 225 225
09/02 kl 12 - 260 257 258
09/02 kl 13 - 279 275 274
09/02 kl 14 - 260 256 256
09/02 kl 15 - 226 224 223
09/02 kl 16 - 181 179 176
09/02 kl 17 - 131 128 125
09/02 kl 18 - 95 94 90
09/02 kl 19 - 79 76 72
09/02 kl 20 - 86 83 78
09/02 kl 21 - 117 114 111
09/02 kl 22 - 166 163 160
09/02 kl 23 - 219 216 212

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 238 279 314 316 298
Max. fra modell: 07/02 12 238 275 313 322 297
Max. fra modell: 07/02 00 238 274 312 324 261
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm