Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
09/02 kl 00 15 19 17 -
09/02 kl 01 12 16 14 -
09/02 kl 02 12 16 15 -
09/02 kl 03 16 19 16 -
09/02 kl 04 14 17 14 -
09/02 kl 05 16 21 16 -
09/02 kl 06 16 20 16 -
09/02 kl 07 17 22 17 -
09/02 kl 08 19 24 21 -
09/02 kl 09 18 22 20 -
09/02 kl 10 26 30 27 -
09/02 kl 11 25 30 28 -
09/02 kl 12 26 30 28 -
09/02 kl 13 33 39 37 -
09/02 kl 14 31 38 34 -
09/02 kl 15 34 40 36 -
09/02 kl 16 39 46 40 -
09/02 kl 17 36 43 39 -
09/02 kl 18 37 46 42 -
09/02 kl 19 42 51 45 -
09/02 kl 20 41 51 45 -
09/02 kl 21 42 52 45 -
09/02 kl 22 42 55 47 -
09/02 kl 23 43 57 48 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 16 48 67 67 55
Laveste værets virkning 7 14 49 55 28
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm