Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/02 kl 00 213 49 262 -
10/02 kl 01 235 49 284 -
10/02 kl 02 232 53 285 -
10/02 kl 03 205 52 257 -
10/02 kl 04 160 53 213 -
10/02 kl 05 111 58 169 -
10/02 kl 06 69 56 125 -
10/02 kl 07 44 58 102 -
10/02 kl 08 44 62 106 -
10/02 kl 09 71 61 132 -
10/02 kl 10 118 61 179 -
10/02 kl 11 171 62 233 -
10/02 kl 12 219 63 282 -
10/02 kl 13 248 63 311 -
10/02 kl 14 250 64 314 -
10/02 kl 15 226 64 290 -
10/02 kl 16 180 62 242 -
10/02 kl 17 125 63 188 -
10/02 kl 18 73 64 137 -
10/02 kl 19 36 62 98 -
10/02 kl 20 23 64 87 -
10/02 kl 21 37 67 104 -
10/02 kl 22 77 64 141 -
10/02 kl 23 131 65 196 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 238 279 314 316 298
Laveste vannstand 64 67 87 75 53
Avvik gult nivå -45 -4 31 33 15
Avvik orange nivå -60 -19 16 18 0
Avvik rødt nivå -77 -36 -1 1 -17
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm