Tid (NNT) Sanns. > gult Sanns. > orange Sanns. > rødt Max. EPS
10/02 kl 00 0% 0% 0% 270
10/02 kl 01 79% 0% 0% 294
10/02 kl 02 71% 0% 0% 295
10/02 kl 03 0% 0% 0% 265
10/02 kl 04 0% 0% 0% 224
10/02 kl 05 0% 0% 0% 180
10/02 kl 06 0% 0% 0% 137
10/02 kl 07 0% 0% 0% 112
10/02 kl 08 0% 0% 0% 116
10/02 kl 09 0% 0% 0% 143
10/02 kl 10 0% 0% 0% 189
10/02 kl 11 0% 0% 0% 243
10/02 kl 12 52% 0% 0% 293
10/02 kl 13 100% 100% 17% 319
10/02 kl 14 100% 100% 46% 323
10/02 kl 15 100% 6% 0% 301
10/02 kl 16 0% 0% 0% 253
10/02 kl 17 0% 0% 0% 202
10/02 kl 18 0% 0% 0% 152
10/02 kl 19 0% 0% 0% 113
10/02 kl 20 0% 0% 0% 103
10/02 kl 21 0% 0% 0% 119
10/02 kl 22 0% 0% 0% 155
10/02 kl 23 0% 0% 0% 210

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Sanns. > gult nivå 0% 0% 100% 100% 100%
Sanns. > orange nivå 0% 0% 100% 100% 67%
Sanns. > rødt nivå 0% 0% 46% 87% 0%
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm