Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/02 kl 00 185 67 252 -
11/02 kl 01 226 66 292 -
11/02 kl 02 243 67 310 -
11/02 kl 03 232 66 298 -
11/02 kl 04 197 65 262 -
11/02 kl 05 148 65 213 -
11/02 kl 06 97 65 162 -
11/02 kl 07 57 64 121 -
11/02 kl 08 38 63 101 -
11/02 kl 09 46 63 109 -
11/02 kl 10 81 64 145 -
11/02 kl 11 133 61 194 -
11/02 kl 12 188 61 249 -
11/02 kl 13 234 61 295 -
11/02 kl 14 257 59 316 -
11/02 kl 15 251 60 311 -
11/02 kl 16 218 58 276 -
11/02 kl 17 167 56 223 -
11/02 kl 18 109 58 167 -
11/02 kl 19 58 58 116 -
11/02 kl 20 26 56 82 -
11/02 kl 21 19 56 75 -
11/02 kl 22 42 55 97 -
11/02 kl 23 88 55 143 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 238 279 314 316 298
Laveste vannstand 64 67 87 75 53
Avvik gult nivå -45 -4 31 33 15
Avvik orange nivå -60 -19 16 18 0
Avvik rødt nivå -77 -36 -1 1 -17
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm