Tid (NNT) Sanns. > gult Sanns. > orange Sanns. > rødt Max. EPS
11/02 kl 00 0% 0% 0% 265
11/02 kl 01 100% 19% 0% 306
11/02 kl 02 100% 100% 31% 324
11/02 kl 03 100% 63% 0% 312
11/02 kl 04 0% 0% 0% 278
11/02 kl 05 0% 0% 0% 229
11/02 kl 06 0% 0% 0% 179
11/02 kl 07 0% 0% 0% 138
11/02 kl 08 0% 0% 0% 116
11/02 kl 09 0% 0% 0% 126
11/02 kl 10 0% 0% 0% 162
11/02 kl 11 0% 0% 0% 208
11/02 kl 12 0% 0% 0% 265
11/02 kl 13 100% 50% 0% 311
11/02 kl 14 100% 100% 87% 331
11/02 kl 15 100% 100% 38% 325
11/02 kl 16 29% 0% 0% 290
11/02 kl 17 0% 0% 0% 237
11/02 kl 18 0% 0% 0% 179
11/02 kl 19 0% 0% 0% 127
11/02 kl 20 0% 0% 0% 93
11/02 kl 21 0% 0% 0% 86
11/02 kl 22 0% 0% 0% 110
11/02 kl 23 0% 0% 0% 157

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Sanns. > gult nivå 0% 0% 100% 100% 100%
Sanns. > orange nivå 0% 0% 100% 100% 67%
Sanns. > rødt nivå 0% 0% 46% 87% 0%
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm