Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/02 kl 00 144 53 197 -
12/02 kl 01 197 53 250 -
12/02 kl 02 233 55 288 -
12/02 kl 03 243 51 294 -
12/02 kl 04 225 53 278 -
12/02 kl 05 185 53 238 -
12/02 kl 06 134 50 184 -
12/02 kl 07 85 51 136 -
12/02 kl 08 50 49 99 -
12/02 kl 09 38 48 86 -
12/02 kl 10 54 48 102 -
12/02 kl 11 94 46 140 -
12/02 kl 12 148 45 193 -
12/02 kl 13 202 45 247 -
12/02 kl 14 242 42 284 -
12/02 kl 15 257 41 298 -
12/02 kl 16 244 39 283 -
12/02 kl 17 206 37 243 -
12/02 kl 18 153 36 189 -
12/02 kl 19 97 34 131 -
12/02 kl 20 50 32 82 -
12/02 kl 21 24 31 55 -
12/02 kl 22 25 28 53 -
12/02 kl 23 53 28 81 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 238 279 314 316 298
Laveste vannstand 64 67 87 75 53
Avvik gult nivå -45 -4 31 33 15
Avvik orange nivå -60 -19 16 18 0
Avvik rødt nivå -77 -36 -1 1 -17
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm