Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/02 kl 00 191 211 197 -
12/02 kl 01 243 264 250 -
12/02 kl 02 280 301 288 -
12/02 kl 03 286 309 294 -
12/02 kl 04 268 292 278 -
12/02 kl 05 226 251 238 -
12/02 kl 06 172 199 184 -
12/02 kl 07 124 150 136 -
12/02 kl 08 88 113 99 -
12/02 kl 09 73 100 86 -
12/02 kl 10 91 115 102 -
12/02 kl 11 130 154 140 -
12/02 kl 12 182 208 193 -
12/02 kl 13 235 261 247 -
12/02 kl 14 275 299 284 -
12/02 kl 15 288 313 298 -
12/02 kl 16 275 298 283 -
12/02 kl 17 234 257 243 -
12/02 kl 18 181 203 189 -
12/02 kl 19 125 145 131 -
12/02 kl 20 76 96 82 -
12/02 kl 21 49 69 55 -
12/02 kl 22 49 69 53 -
12/02 kl 23 77 97 81 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 240 281 323 331 313
Laveste vannstand 62 67 80 67 49
Avvik gult nivå -43 -2 40 48 30
Avvik orange nivå -58 -17 25 33 15
Avvik rødt nivå -75 -34 8 16 -2
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm