Tid (NNT) Sanns. > gult Sanns. > orange Sanns. > rødt Max. EPS
12/02 kl 00 0% 0% 0% 211
12/02 kl 01 0% 0% 0% 264
12/02 kl 02 94% 6% 0% 301
12/02 kl 03 100% 58% 0% 309
12/02 kl 04 31% 0% 0% 292
12/02 kl 05 0% 0% 0% 251
12/02 kl 06 0% 0% 0% 199
12/02 kl 07 0% 0% 0% 150
12/02 kl 08 0% 0% 0% 113
12/02 kl 09 0% 0% 0% 100
12/02 kl 10 0% 0% 0% 115
12/02 kl 11 0% 0% 0% 154
12/02 kl 12 0% 0% 0% 208
12/02 kl 13 0% 0% 0% 261
12/02 kl 14 81% 4% 0% 299
12/02 kl 15 100% 67% 0% 313
12/02 kl 16 75% 0% 0% 298
12/02 kl 17 0% 0% 0% 257
12/02 kl 18 0% 0% 0% 203
12/02 kl 19 0% 0% 0% 145
12/02 kl 20 0% 0% 0% 96
12/02 kl 21 0% 0% 0% 69
12/02 kl 22 0% 0% 0% 69
12/02 kl 23 0% 0% 0% 97

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Sanns. > gult nivå 0% 0% 100% 100% 100%
Sanns. > orange nivå 0% 0% 100% 100% 67%
Sanns. > rødt nivå 0% 0% 46% 87% 0%
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm