Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
12/02 kl 00 - 197 201 207
12/02 kl 01 - 250 255 261
12/02 kl 02 - 288 290 -
12/02 kl 03 - 294 297 -
12/02 kl 04 - 278 280 -
12/02 kl 05 - 238 239 -
12/02 kl 06 - 184 187 -
12/02 kl 07 - 136 138 -
12/02 kl 08 - 99 101 -
12/02 kl 09 - 86 89 -
12/02 kl 10 - 102 104 -
12/02 kl 11 - 140 143 -
12/02 kl 12 - 193 196 -
12/02 kl 13 - 247 248 -
12/02 kl 14 - 284 - -
12/02 kl 15 - 298 - -
12/02 kl 16 - 283 - -
12/02 kl 17 - 243 - -
12/02 kl 18 - 189 - -
12/02 kl 19 - 131 - -
12/02 kl 20 - 82 - -
12/02 kl 21 - 55 - -
12/02 kl 22 - 53 - -
12/02 kl 23 - 81 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 238 279 314 316 298
Max. fra modell: 07/02 12 238 275 313 322 297
Max. fra modell: 07/02 00 238 274 312 324 261
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm