Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/02 kl 00 151 58 209 -
11/02 kl 01 151 57 208 -
11/02 kl 02 151 58 209 -
11/02 kl 03 151 58 209 -
11/02 kl 04 151 57 208 -
11/02 kl 05 151 56 207 -
11/02 kl 06 151 56 207 -
11/02 kl 07 151 56 207 -
11/02 kl 08 151 55 206 -
11/02 kl 09 151 54 205 -
11/02 kl 10 151 53 204 -
11/02 kl 11 151 53 204 -
11/02 kl 12 151 52 203 -
11/02 kl 13 151 51 202 -
11/02 kl 14 151 50 201 -
11/02 kl 15 151 49 200 -
11/02 kl 16 151 49 200 -
11/02 kl 17 151 48 199 -
11/02 kl 18 151 48 199 -
11/02 kl 19 151 46 197 -
11/02 kl 20 151 45 196 -
11/02 kl 21 151 45 196 -
11/02 kl 22 151 43 194 -
11/02 kl 23 151 43 194 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 171 208 211 209 193
Laveste vannstand 155 171 205 194 174
Avvik gult nivå -154 -117 -114 -116 -132
Avvik orange nivå -172 -135 -132 -134 -150
Avvik rødt nivå -188 -151 -148 -150 -166
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +11 cm