Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/02 kl 01 24 6 30 37
08/02 kl 02 -17 5 -12 -2
08/02 kl 03 -54 11 -43 -40
08/02 kl 04 -76 6 -70 -57
08/02 kl 05 -77 12 -65 -62
08/02 kl 06 -57 10 -47 -45
08/02 kl 07 -21 12 -9 -6
08/02 kl 08 26 16 42 42
08/02 kl 09 70 15 85 91
08/02 kl 10 99 20 119 125
08/02 kl 11 104 19 123 126
08/02 kl 12 84 17 101 104
08/02 kl 13 46 19 65 62
08/02 kl 14 -2 18 16 15
08/02 kl 15 -49 22 -27 -
08/02 kl 16 -84 24 -60 -
08/02 kl 17 -97 21 -76 -
08/02 kl 18 -87 22 -65 -
08/02 kl 19 -55 18 -37 -
08/02 kl 20 -9 22 13 -
08/02 kl 21 43 23 66 -
08/02 kl 22 84 25 109 -
08/02 kl 23 102 26 128 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 128 169 192 210 175
Laveste vannstand -76 -57 -64 -68 -87
Avvik gult nivå -38 3 26 44 9
Avvik orange nivå -53 -12 11 29 -6
Avvik rødt nivå -71 -30 -7 11 -24
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm