Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
08/02 kl 01 30 30 30 37
08/02 kl 02 -13 -11 -12 -2
08/02 kl 03 -44 -41 -43 -40
08/02 kl 04 -71 -68 -70 -57
08/02 kl 05 -67 -63 -65 -62
08/02 kl 06 -49 -44 -47 -45
08/02 kl 07 -13 -8 -9 -6
08/02 kl 08 42 45 42 42
08/02 kl 09 84 86 85 91
08/02 kl 10 117 121 119 125
08/02 kl 11 122 124 123 126
08/02 kl 12 100 103 101 104
08/02 kl 13 65 69 65 62
08/02 kl 14 16 19 16 15
08/02 kl 15 -28 -25 -27 -
08/02 kl 16 -64 -59 -60 -
08/02 kl 17 -78 -73 -76 -
08/02 kl 18 -66 -62 -65 -
08/02 kl 19 -36 -32 -37 -
08/02 kl 20 14 18 13 -
08/02 kl 21 64 70 66 -
08/02 kl 22 108 113 109 -
08/02 kl 23 126 130 128 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 130 178 205 223 186
Laveste vannstand -78 -57 -71 -73 -95
Avvik gult nivå -36 12 39 57 20
Avvik orange nivå -51 -3 24 42 5
Avvik rødt nivå -69 -21 6 24 -13
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm