Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
08/02 kl 00 74 - 66 65
08/02 kl 01 37 30 29 27
08/02 kl 02 -2 -12 -13 -14
08/02 kl 03 -40 -43 -45 -46
08/02 kl 04 -57 -70 -71 -72
08/02 kl 05 -62 -65 -67 -67
08/02 kl 06 -45 -47 -49 -49
08/02 kl 07 -6 -9 -11 -11
08/02 kl 08 42 42 41 40
08/02 kl 09 91 85 83 82
08/02 kl 10 125 119 117 116
08/02 kl 11 126 123 122 122
08/02 kl 12 104 101 100 100
08/02 kl 13 62 65 65 65
08/02 kl 14 15 16 16 15
08/02 kl 15 - -27 -29 -29
08/02 kl 16 - -60 -63 -63
08/02 kl 17 - -76 -77 -78
08/02 kl 18 - -65 -65 -66
08/02 kl 19 - -37 -37 -38
08/02 kl 20 - 13 11 12
08/02 kl 21 - 66 64 65
08/02 kl 22 - 109 107 107
08/02 kl 23 - 128 126 125

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 128 169 192 210 175
Max. fra modell: 07/02 12 126 165 194 205 171
Max. fra modell: 07/02 00 125 163 195 218 163
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm