Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
08/02 kl 01 6 6 6 13
08/02 kl 02 4 6 5 15
08/02 kl 03 10 13 11 14
08/02 kl 04 5 8 6 19
08/02 kl 05 10 14 12 15
08/02 kl 06 8 13 10 12
08/02 kl 07 8 13 12 15
08/02 kl 08 16 19 16 16
08/02 kl 09 14 16 15 21
08/02 kl 10 18 22 20 26
08/02 kl 11 18 20 19 22
08/02 kl 12 16 19 17 20
08/02 kl 13 19 23 19 16
08/02 kl 14 18 21 18 17
08/02 kl 15 21 24 22 -
08/02 kl 16 20 25 24 -
08/02 kl 17 19 24 21 -
08/02 kl 18 21 25 22 -
08/02 kl 19 19 23 18 -
08/02 kl 20 23 27 22 -
08/02 kl 21 21 27 23 -
08/02 kl 22 24 29 25 -
08/02 kl 23 24 28 26 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 26 67 68 76 46
Laveste værets virkning 5 25 53 48 32
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm