Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/02 kl 00 93 25 118 -
09/02 kl 01 62 30 92 -
09/02 kl 02 16 25 41 -
09/02 kl 03 -32 30 -2 -
09/02 kl 04 -71 32 -39 -
09/02 kl 05 -90 33 -57 -
09/02 kl 06 -85 35 -50 -
09/02 kl 07 -57 33 -24 -
09/02 kl 08 -11 42 31 -
09/02 kl 09 44 43 87 -
09/02 kl 10 92 44 136 -
09/02 kl 11 118 50 168 -
09/02 kl 12 115 54 169 -
09/02 kl 13 85 54 139 -
09/02 kl 14 37 55 92 -
09/02 kl 15 -20 61 41 -
09/02 kl 16 -71 67 -4 -
09/02 kl 17 -104 67 -37 -
09/02 kl 18 -112 63 -49 -
09/02 kl 19 -93 67 -26 -
09/02 kl 20 -53 67 14 -
09/02 kl 21 3 64 67 -
09/02 kl 22 61 66 127 -
09/02 kl 23 102 65 167 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 128 169 192 210 175
Laveste vannstand -76 -57 -64 -68 -87
Avvik gult nivå -38 3 26 44 9
Avvik orange nivå -53 -12 11 29 -6
Avvik rødt nivå -71 -30 -7 11 -24
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm