Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
09/02 kl 00 116 122 118 -
09/02 kl 01 86 93 92 -
09/02 kl 02 38 45 41 -
09/02 kl 03 -5 2 -2 -
09/02 kl 04 -40 -31 -39 -
09/02 kl 05 -57 -50 -57 -
09/02 kl 06 -54 -46 -50 -
09/02 kl 07 -26 -19 -24 -
09/02 kl 08 28 38 31 -
09/02 kl 09 85 98 87 -
09/02 kl 10 134 146 136 -
09/02 kl 11 161 176 168 -
09/02 kl 12 163 178 169 -
09/02 kl 13 135 150 139 -
09/02 kl 14 86 99 92 -
09/02 kl 15 32 42 41 -
09/02 kl 16 -18 -2 -4 -
09/02 kl 17 -45 -34 -37 -
09/02 kl 18 -53 -41 -49 -
09/02 kl 19 -35 -21 -26 -
09/02 kl 20 7 22 14 -
09/02 kl 21 60 78 67 -
09/02 kl 22 122 137 127 -
09/02 kl 23 158 178 167 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 130 178 205 223 186
Laveste vannstand -78 -57 -71 -73 -95
Avvik gult nivå -36 12 39 57 20
Avvik orange nivå -51 -3 24 42 5
Avvik rødt nivå -69 -21 6 24 -13
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm