Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
09/02 kl 00 23 29 25 -
09/02 kl 01 24 31 30 -
09/02 kl 02 22 29 25 -
09/02 kl 03 27 34 30 -
09/02 kl 04 31 40 32 -
09/02 kl 05 33 40 33 -
09/02 kl 06 31 39 35 -
09/02 kl 07 31 38 33 -
09/02 kl 08 39 49 42 -
09/02 kl 09 41 54 43 -
09/02 kl 10 42 54 44 -
09/02 kl 11 43 58 50 -
09/02 kl 12 48 63 54 -
09/02 kl 13 50 65 54 -
09/02 kl 14 49 62 55 -
09/02 kl 15 52 62 61 -
09/02 kl 16 53 69 67 -
09/02 kl 17 59 70 67 -
09/02 kl 18 59 71 63 -
09/02 kl 19 58 72 67 -
09/02 kl 20 60 75 67 -
09/02 kl 21 57 75 64 -
09/02 kl 22 61 76 66 -
09/02 kl 23 56 76 65 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 26 67 68 76 46
Laveste værets virkning 5 25 53 48 32
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm