Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/02 kl 00 114 65 179 -
10/02 kl 01 97 64 161 -
10/02 kl 02 56 62 118 -
10/02 kl 03 3 68 71 -
10/02 kl 04 -50 59 9 -
10/02 kl 05 -88 66 -22 -
10/02 kl 06 -101 65 -36 -
10/02 kl 07 -87 59 -28 -
10/02 kl 08 -50 62 12 -
10/02 kl 09 4 60 64 -
10/02 kl 10 64 65 129 -
10/02 kl 11 113 59 172 -
10/02 kl 12 133 59 192 -
10/02 kl 13 120 60 180 -
10/02 kl 14 79 55 134 -
10/02 kl 15 22 53 75 -
10/02 kl 16 -39 53 14 -
10/02 kl 17 -90 54 -36 -
10/02 kl 18 -119 55 -64 -
10/02 kl 19 -119 55 -64 -
10/02 kl 20 -93 57 -36 -
10/02 kl 21 -44 57 13 -
10/02 kl 22 18 60 78 -
10/02 kl 23 78 62 140 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 128 169 192 210 175
Laveste vannstand -76 -57 -64 -68 -87
Avvik gult nivå -38 3 26 44 9
Avvik orange nivå -53 -12 11 29 -6
Avvik rødt nivå -71 -30 -7 11 -24
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm