Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
10/02 kl 00 170 191 179 -
10/02 kl 01 154 177 161 -
10/02 kl 02 115 137 118 -
10/02 kl 03 63 87 71 -
10/02 kl 04 2 27 9 -
10/02 kl 05 -33 -5 -22 -
10/02 kl 06 -46 -17 -36 -
10/02 kl 07 -35 -5 -28 -
10/02 kl 08 1 31 12 -
10/02 kl 09 53 82 64 -
10/02 kl 10 114 144 129 -
10/02 kl 11 159 187 172 -
10/02 kl 12 179 205 192 -
10/02 kl 13 166 194 180 -
10/02 kl 14 124 151 134 -
10/02 kl 15 69 95 75 -
10/02 kl 16 8 35 14 -
10/02 kl 17 -44 -15 -36 -
10/02 kl 18 -71 -42 -64 -
10/02 kl 19 -70 -42 -64 -
10/02 kl 20 -41 -13 -36 -
10/02 kl 21 7 34 13 -
10/02 kl 22 72 98 78 -
10/02 kl 23 135 161 140 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 130 178 205 223 186
Laveste vannstand -78 -57 -71 -73 -95
Avvik gult nivå -36 12 39 57 20
Avvik orange nivå -51 -3 24 42 5
Avvik rødt nivå -69 -21 6 24 -13
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm