Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
10/02 kl 00 - 179 178 175
10/02 kl 01 - 161 160 157
10/02 kl 02 - 118 119 117
10/02 kl 03 - 71 69 69
10/02 kl 04 - 9 8 9
10/02 kl 05 - -22 -25 -23
10/02 kl 06 - -36 -36 -37
10/02 kl 07 - -28 -25 -25
10/02 kl 08 - 12 15 14
10/02 kl 09 - 64 67 66
10/02 kl 10 - 129 130 131
10/02 kl 11 - 172 174 176
10/02 kl 12 - 192 194 195
10/02 kl 13 - 180 183 185
10/02 kl 14 - 134 137 140
10/02 kl 15 - 75 81 83
10/02 kl 16 - 14 20 23
10/02 kl 17 - -36 -31 -28
10/02 kl 18 - -64 -61 -57
10/02 kl 19 - -64 -61 -58
10/02 kl 20 - -36 -33 -29
10/02 kl 21 - 13 15 21
10/02 kl 22 - 78 79 85
10/02 kl 23 - 140 140 148

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 128 169 192 210 175
Max. fra modell: 07/02 12 126 165 194 205 171
Max. fra modell: 07/02 00 125 163 195 218 163
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm