Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/02 kl 00 115 63 178 -
11/02 kl 01 119 64 183 -
11/02 kl 02 92 65 157 -
11/02 kl 03 44 69 113 -
11/02 kl 04 -14 69 55 -
11/02 kl 05 -66 71 5 -
11/02 kl 06 -99 73 -26 -
11/02 kl 07 -104 74 -30 -
11/02 kl 08 -82 76 -6 -
11/02 kl 09 -38 72 34 -
11/02 kl 10 22 74 96 -
11/02 kl 11 84 72 156 -
11/02 kl 12 127 73 200 -
11/02 kl 13 139 71 210 -
11/02 kl 14 116 67 183 -
11/02 kl 15 68 67 135 -
11/02 kl 16 6 65 71 -
11/02 kl 17 -57 63 6 -
11/02 kl 18 -104 60 -44 -
11/02 kl 19 -125 57 -68 -
11/02 kl 20 -118 55 -63 -
11/02 kl 21 -85 51 -34 -
11/02 kl 22 -31 50 19 -
11/02 kl 23 34 48 82 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 128 169 192 210 175
Laveste vannstand -76 -57 -64 -68 -87
Avvik gult nivå -38 3 26 44 9
Avvik orange nivå -53 -12 11 29 -6
Avvik rødt nivå -71 -30 -7 11 -24
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm