Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
11/02 kl 00 173 197 178 -
11/02 kl 01 178 201 183 -
11/02 kl 02 154 175 157 -
11/02 kl 03 109 132 113 -
11/02 kl 04 51 72 55 -
11/02 kl 05 0 22 5 -
11/02 kl 06 -32 -8 -26 -
11/02 kl 07 -38 -15 -30 -
11/02 kl 08 -15 10 -6 -
11/02 kl 09 27 49 34 -
11/02 kl 10 88 112 96 -
11/02 kl 11 147 170 156 -
11/02 kl 12 189 210 200 -
11/02 kl 13 202 223 210 -
11/02 kl 14 176 191 183 -
11/02 kl 15 128 145 135 -
11/02 kl 16 63 81 71 -
11/02 kl 17 -2 16 6 -
11/02 kl 18 -50 -32 -44 -
11/02 kl 19 -73 -55 -68 -
11/02 kl 20 -68 -48 -63 -
11/02 kl 21 -38 -17 -34 -
11/02 kl 22 14 36 19 -
11/02 kl 23 77 100 82 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 130 178 205 223 186
Laveste vannstand -78 -57 -71 -73 -95
Avvik gult nivå -36 12 39 57 20
Avvik orange nivå -51 -3 24 42 5
Avvik rødt nivå -69 -21 6 24 -13
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm