Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
11/02 kl 00 58 82 63 -
11/02 kl 01 59 82 64 -
11/02 kl 02 62 83 65 -
11/02 kl 03 65 88 69 -
11/02 kl 04 65 86 69 -
11/02 kl 05 66 88 71 -
11/02 kl 06 67 91 73 -
11/02 kl 07 66 89 74 -
11/02 kl 08 67 92 76 -
11/02 kl 09 65 87 72 -
11/02 kl 10 66 90 74 -
11/02 kl 11 63 86 72 -
11/02 kl 12 62 83 73 -
11/02 kl 13 63 84 71 -
11/02 kl 14 60 75 67 -
11/02 kl 15 60 77 67 -
11/02 kl 16 57 75 65 -
11/02 kl 17 55 73 63 -
11/02 kl 18 54 72 60 -
11/02 kl 19 52 70 57 -
11/02 kl 20 50 70 55 -
11/02 kl 21 47 68 51 -
11/02 kl 22 45 67 50 -
11/02 kl 23 43 66 48 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 26 67 68 76 46
Laveste værets virkning 5 25 53 48 32
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm