Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/02 kl 00 90 45 135 -
12/02 kl 01 120 46 166 -
12/02 kl 02 115 43 158 -
12/02 kl 03 81 43 124 -
12/02 kl 04 28 41 69 -
12/02 kl 05 -30 41 11 -
12/02 kl 06 -78 43 -35 -
12/02 kl 07 -103 40 -63 -
12/02 kl 08 -100 42 -58 -
12/02 kl 09 -72 43 -29 -
12/02 kl 10 -23 42 19 -
12/02 kl 11 38 42 80 -
12/02 kl 12 97 42 139 -
12/02 kl 13 133 40 173 -
12/02 kl 14 135 40 175 -
12/02 kl 15 105 41 146 -
12/02 kl 16 52 39 91 -
12/02 kl 17 -10 40 30 -
12/02 kl 18 -68 37 -31 -
12/02 kl 19 -108 36 -72 -
12/02 kl 20 -122 35 -87 -
12/02 kl 21 -109 33 -76 -
12/02 kl 22 -72 32 -40 -
12/02 kl 23 -16 32 16 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 128 169 192 210 175
Laveste vannstand -76 -57 -64 -68 -87
Avvik gult nivå -38 3 26 44 9
Avvik orange nivå -53 -12 11 29 -6
Avvik rødt nivå -71 -30 -7 11 -24
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm