Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/02 kl 00 128 154 135 -
12/02 kl 01 158 183 166 -
12/02 kl 02 150 176 158 -
12/02 kl 03 115 144 124 -
12/02 kl 04 62 89 69 -
12/02 kl 05 2 30 11 -
12/02 kl 06 -45 -17 -35 -
12/02 kl 07 -72 -45 -63 -
12/02 kl 08 -68 -42 -58 -
12/02 kl 09 -38 -13 -29 -
12/02 kl 10 9 33 19 -
12/02 kl 11 70 95 80 -
12/02 kl 12 130 152 139 -
12/02 kl 13 164 185 173 -
12/02 kl 14 167 186 175 -
12/02 kl 15 137 157 146 -
12/02 kl 16 84 103 91 -
12/02 kl 17 19 38 30 -
12/02 kl 18 -41 -21 -31 -
12/02 kl 19 -82 -63 -72 -
12/02 kl 20 -95 -75 -87 -
12/02 kl 21 -83 -66 -76 -
12/02 kl 22 -46 -29 -40 -
12/02 kl 23 8 24 16 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 130 178 205 223 186
Laveste vannstand -78 -57 -71 -73 -95
Avvik gult nivå -36 12 39 57 20
Avvik orange nivå -51 -3 24 42 5
Avvik rødt nivå -69 -21 6 24 -13
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm