Tid (NNT) Sanns. > gult Sanns. > orange Sanns. > rødt Max. EPS
12/02 kl 00 0% 0% 0% 154
12/02 kl 01 65% 4% 0% 183
12/02 kl 02 17% 0% 0% 176
12/02 kl 03 0% 0% 0% 144
12/02 kl 04 0% 0% 0% 89
12/02 kl 05 0% 0% 0% 30
12/02 kl 06 0% 0% 0% -17
12/02 kl 07 0% 0% 0% -45
12/02 kl 08 0% 0% 0% -42
12/02 kl 09 0% 0% 0% -13
12/02 kl 10 0% 0% 0% 33
12/02 kl 11 0% 0% 0% 95
12/02 kl 12 0% 0% 0% 152
12/02 kl 13 92% 6% 0% 185
12/02 kl 14 100% 10% 0% 186
12/02 kl 15 0% 0% 0% 157
12/02 kl 16 0% 0% 0% 103
12/02 kl 17 0% 0% 0% 38
12/02 kl 18 0% 0% 0% -21
12/02 kl 19 0% 0% 0% -63
12/02 kl 20 0% 0% 0% -75
12/02 kl 21 0% 0% 0% -66
12/02 kl 22 0% 0% 0% -29
12/02 kl 23 0% 0% 0% 24

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Sanns. > gult nivå 0% 88% 100% 100% 100%
Sanns. > orange nivå 0% 0% 98% 100% 10%
Sanns. > rødt nivå 0% 0% 19% 100% 0%
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm