Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/02 kl 00 38 64 45 -
12/02 kl 01 38 63 46 -
12/02 kl 02 35 61 43 -
12/02 kl 03 34 63 43 -
12/02 kl 04 34 61 41 -
12/02 kl 05 32 60 41 -
12/02 kl 06 33 61 43 -
12/02 kl 07 31 58 40 -
12/02 kl 08 32 58 42 -
12/02 kl 09 34 59 43 -
12/02 kl 10 32 56 42 -
12/02 kl 11 32 57 42 -
12/02 kl 12 33 55 42 -
12/02 kl 13 31 52 40 -
12/02 kl 14 32 51 40 -
12/02 kl 15 32 52 41 -
12/02 kl 16 32 51 39 -
12/02 kl 17 29 48 40 -
12/02 kl 18 27 47 37 -
12/02 kl 19 26 45 36 -
12/02 kl 20 27 47 35 -
12/02 kl 21 26 43 33 -
12/02 kl 22 26 43 32 -
12/02 kl 23 24 40 32 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 26 67 68 76 46
Laveste værets virkning 5 25 53 48 32
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm