Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/02 kl 01 170 6 176 183
08/02 kl 02 129 5 134 144
08/02 kl 03 92 11 103 106
08/02 kl 04 70 6 76 89
08/02 kl 05 69 12 81 84
08/02 kl 06 89 10 99 101
08/02 kl 07 125 12 137 140
08/02 kl 08 172 16 188 188
08/02 kl 09 216 15 231 237
08/02 kl 10 245 20 265 271
08/02 kl 11 250 19 269 272
08/02 kl 12 230 17 247 250
08/02 kl 13 192 19 211 208
08/02 kl 14 144 18 162 161
08/02 kl 15 97 22 119 -
08/02 kl 16 62 24 86 -
08/02 kl 17 49 21 70 -
08/02 kl 18 59 22 81 -
08/02 kl 19 91 18 109 -
08/02 kl 20 137 22 159 -
08/02 kl 21 189 23 212 -
08/02 kl 22 230 25 255 -
08/02 kl 23 248 26 274 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 274 315 338 356 321
Laveste vannstand 70 89 82 78 59
Avvik gult nivå -38 3 26 44 9
Avvik orange nivå -53 -12 11 29 -6
Avvik rødt nivå -71 -30 -7 11 -24
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm