Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
08/02 kl 01 176 176 176 183
08/02 kl 02 133 135 134 144
08/02 kl 03 102 105 103 106
08/02 kl 04 75 78 76 89
08/02 kl 05 79 83 81 84
08/02 kl 06 97 102 99 101
08/02 kl 07 133 138 137 140
08/02 kl 08 188 191 188 188
08/02 kl 09 230 232 231 237
08/02 kl 10 263 267 265 271
08/02 kl 11 268 270 269 272
08/02 kl 12 246 249 247 250
08/02 kl 13 211 215 211 208
08/02 kl 14 162 165 162 161
08/02 kl 15 118 121 119 -
08/02 kl 16 82 87 86 -
08/02 kl 17 68 73 70 -
08/02 kl 18 80 84 81 -
08/02 kl 19 110 114 109 -
08/02 kl 20 160 164 159 -
08/02 kl 21 210 216 212 -
08/02 kl 22 254 259 255 -
08/02 kl 23 272 276 274 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 276 324 351 369 332
Laveste vannstand 68 89 75 73 51
Avvik gult nivå -36 12 39 57 20
Avvik orange nivå -51 -3 24 42 5
Avvik rødt nivå -69 -21 6 24 -13
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm